23.03.2006II Sesja Naukowa "Akordeon u progu XXI wieku"
w Akademii Muzycznej w Katowicach


Tematy wykładów:

  • Akordeon w ludowej muzyce szwajcarskiej - prof. Peter Frey Zurych
  • Zagadnienia transkrypcji na akordeon - ad. Elwira Śliwkiwicz-Cisak UMCS w Lublinie
  • Kompozytorzy środowiska kieleckiego i ich twórczość akordeonowa - prof. Jerzy Mądrawski Akademia Świętokrzyska w Kielcach
  • Twórczość akordeonowa Mariana Gordiejuka (1954-2005) - ad. II st. Elżbieta Rosińska AM w Gdańsku
  • Wykonawstwo jako specyficzna forma realizacji muzyki - dr hab. Marek Andrysek AM w Katowicach
  • Transkrypcja - adaptacja czy deformacja - prof. Bodgan Dowlasz AM w Łodzi
  • Inspiracje kaszubskie w muzyce akordeonowej kompozytorów polskich - prof. Krzysztof Olczak AM w Gdańsku
  • Kreatywność i jej psychologiczne uwarunkowania - dr Mirosław Dymon Uniwersytet Rzeszowski

Zobacz plakat z sesji

sierpień 2005Kurs Mistrzowski w Szwajcarii

Prof. Joachim Pichura został ponownie zaproszony przez szwajcarskąMusikakademie auf Schloss Waldegg do poprowadzenia zajęć w ramach Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego. W koncercie inauguracyjnym z udziałem wszystkich profesorów prowadzących zajęcia miało miejsce światowe prawykonanie dwóch utworów polskich kompozytorów. Wybitna szwajcarska wokalistka prof. Akademii Muzycznej w Bernie Barbara Locher oraz prof. Joachim Pichura wykonali utwór Bogdana Dowlasza"Con sequenza"na sopran i akordeon, a następnie prof. Regina Strokosz-Michalak oraz prof. Joachim Pichura wykonanali"Suitę amerykańską"Andrzeja Tuchowskiego w wersji na fortepian i akordeon. Obie kompozycję spotkały się z owacyjnym przyjęciem licznie zgromadzonej na koncercie publiczności.