Daniel Lis

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia z wynikiem celującym ukończył w 2000 roku w klasie prof. Joachima Pichury. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w latach 1997/98 i 1999/2000. Występował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji. Dokonał szeregu nagrań dla radia i  telewizji.

Ważniejsze osiągnięcia

kontakt:
tel: 609 610357
e-mail: lisdaniel@wp.pl