Historia Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach

    Akordeon jako instrument główny na Wydziale Instrumentalnym został wprowadzony 1.10.1968 r. Prowadzenie zajęć powierzono st. ast. J.Pichurze. Klasę gitary wprowadzono na Wydziale Instrumentalnym w roku 1973 a pierwszym nauczycielem tego instrumentu został wykł. Edmund Jurkowski. W roku 1983 na wniosek ówczesnego Rektora prof. J.W.Hawela Senat Uczelni powołał do życia Katedrę Akordeonu oraz Katedrę Gitary.

        W 1988 r. doszło do połączenia obu Katedr, a Kierownikiem Katedry Akordeonu i Gitary został mianowany prof. J.Pichura.

        Na wniosek Rady Wydziału w 2002r. powołana została przez Senat Katedra Akordeonu z Kierownictwem prof. zw. Joachimem Pichurą i Katedra Gitary z Kierownikiem prof. Aliną Gruszką.

Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez jak np.:

    - Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Katowicach (odbyły się 3 edycje),

    - Ogólnopolskiego Konkursu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej w Częstochowie,

    - Makroregionalnego Konkursu Akordeonowego w Raciborzu,


Studenci i absolwenci są laureatami wielu konkursów międzynarodowych i krajowych. Studia pod kierunkiem pedagogów Katedry ukończyli m.in.: M.Andrysek, P.Biazik, P.Chołołowicz, E.Grabowska, N.Gutkidis, B.Precz.