wstecz

 

1. nazwisko i imię:

ZIELIŃSKI MARCIN

2. rok ukończenia studiów:

2004, pedagog: dr hab. Marek Andrysek

3. miejsce zatrudnienia:

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

7. ew. awanse zawodowe

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim