wstecz

 

1. nazwisko i imię:

WRÓBLEWSKI ROBERT

2. rok ukończenia studiów:

2001 w klasie akordeonu  st.wykł. Jerzego Sieczki

3. miejsce zatrudnienia:

- PSM  I i II st. w Zgorzelcu ( 2000 – 2002)
- PSM I i II st. w Jeleniej Górze
- PSM I st. w Jeleniej Górze - Cieplicach

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

- Akordeonowa Muzyka Rozrywkowa – KONFRONTACJE  Częstochowa 2000 – III miejsce

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

- współpraca z artystami, grupami z Jeleniej Góry ( kabaret PAKA, Teatr Maska) , współpraca z Filharmonią Dolnośląską,
- koncerty na terenie całego kraju z kwartetem „ Grupa Semplice” , którego jest współzałożycielem.

5. sukcesy pedagogiczne

- udział uczniów w regionalnych konkursach akordeonowych, przesłuchaniach, występy uczniów na rzecz środowiska Jeleniej Góry.

7. ew. awanse zawodowe

-Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (2005)

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim