wstecz

 

1. nazwisko i imię:

STOGNIEW MICHAŁ

2. rok ukończenia studiów:

2010, dr hab. Marek Andrysek prof.AM

3. miejsce zatrudnienia:

- od roku 2001 prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”
- od 2007 roku – założyciel i prezes „Stowarzyszenia – Hipoterapia, Hipika i Środowisko”
- od 2008 roku – muzykoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”
- od 2009 roku – kierownik artystyczny Zespołu Pieśni „Kobiórzanie”
- hipoterapeuta w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie
- opiekun konia i hipoterapeuta w P.S.O.U.U w Katowicach – Giszowcu
- od września 2010 roku – nauczyciel akordeonu w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

7. ew. awanse zawodowe

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim