wstecz

 

1. nazwisko i imię:

RUDZKA-SŁUGOCKA EWA

2. rok ukończenia studiów:

2007, klasa prof. J. Pichury i as P.Chołołowicz - studia niestacjonarne I stopnia

3. miejsce zatrudnienia:

Państwowa Szkoła Muzyczna nr 2 w Kędzierzynie Kożlu 1992-nadal

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

- II miejsce w regionalnych przesłuchaniach klas akordeonu - Namysłów - 1992
- wyróżnienie dla duetu akordeonowego Od duetu do kwintetu w Oleśnie 2008

7. ew. awanse zawodowe

Nauczyciel mianowany 2005r

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim