wstecz

 

1. nazwisko i imię:

OPELDUS MICHAŁ

2. rok ukończenia studiów:

2006, pedagog: dr hab. Marek Andrysek

3. miejsce zatrudnienia:

- PSM I i II st. im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie
- PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
- POSM II st. im. K.Szymanowskiego w Katowicach

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

- Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w kategorii B - uczeń Sebastian Gorgoń, Racibórz 2008
- Wyróżnienie w kategorii C - uczeń Kacper Tracz, Racibórz 2008

7. ew. awanse zawodowe

nauczyciel kontraktowy

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim