wstecz

 

1. nazwisko i imię:

NIŻYŃSKA EWELINA

2. rok ukończenia studiów:

2007, klasa prof. J. Pichury i as P.Chołołowicz - studia niestacjonarne I stopnia

3. miejsce zatrudnienia:

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Prudniku 1997 – nadal
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głuchołazach 2005-2008

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

7. ew. awanse zawodowe

Nauczyciel mianowany 2007

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim