wstecz

 

1. nazwisko i imię:

MŁOT MICHAŁ

2. rok ukończenia studiów:

2004, pedagog: prof. Joachim Pichura

3. miejsce zatrudnienia:

Zespół Szkół Muzycznych w Tychach

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

Grand Prix z Siemianowicką Orkiestrą Rozrywkową w Ceske Kamenice 2010

5. sukcesy pedagogiczne

7. ew. awanse zawodowe

Ukończony staż na mianowanie

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim