wstecz

 

1. nazwisko i imię:

LISOWSKA KATARZYNA

2. rok ukończenia studiów:

2011 r. - I st. - dr hab. Marek Andrysek prof.AM

3. miejsce zatrudnienia:

4. sukcesy  artystyczne w trakcie studiow:

4a sukcesy artystyczne po ukończeniu studiów:

5. sukcesy pedagogiczne

7. ew. awanse zawodowe

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim: