wstecz

 

1. nazwisko i imię:

LIBURSKI MARCIN

2. rok ukończenia studiów:

2000 r. w klasie akordeonu dr. hab. Marka Andryska

3. miejsce zatrudnienia:

4. sukcesy  artystyczne w trakcie studiow:
                          
4a sukcesy artystyczne po ukończeniu studiów:

5. sukcesy pedagogiczne:

7. ew. awanse zawodowe

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim: