wstecz

 

1. nazwisko i imię:

GAJDA MARZENA

2. rok ukończenia studiów:

2006, pedagog: dr hab. Marek Andrysek

3. miejsce zatrudnienia:

- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.G.Bacewicz w Jaworznie; 01.09.2006r. – 25.09.2007r.
- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelcach Opolskich - 1.09.2007 – nadal.

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

5. sukcesy pedagogiczne

- Wyróżnienie dla duetu akordeonowego w III Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych Szkół Muzycznych I st. " Od Duetu do Kwintetu", Olesno 26.03.2009
- Trzy wyróżnienia w II Turnieju Młodych Akordeonistów, Oleśnica 14.04.2010

7. ew. awanse zawodowe

nauczyciel kontraktowy

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim