wstecz

 

1. nazwisko i imię:

FIGARSKI DARIUSZ

2. rok ukończenia studiów:

2005, pedagog: prof. Joachim Pichura

3. miejsce zatrudnienia:

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

4. sukcesy artystyczne przed  uzyskaniem  dyplomu:

- IV Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej " Od solisty do orkiestry" 1998r. II miejscekat. zespoły kameralne.
- III Międzynarodowe Spotkania Akordeon owe w Sanoku 1998r. wyróżnienie;
kat. zespoły kameralne.
- I Konkurs Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej "Konfrontacje"  Częstochowa 2000r.-II miejsce

4a. sukcesy artystyczne po uzyskaniu dyplomu:

Liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach z Zespołem Pieśni i Tańca "Sorbin".

5. sukcesy pedagogiczne

- VII Festiwal Muzyki Akordeonowej im. Ryszarda Malickiego w Puławach 2008r. I miejsce; Piotr Zarzyka-ZSM Radom
- I Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Miastku 2008r. I nagroda; Piotr Zarzyka ZSM Radom
- XIV Słupeckie spotkania Muzyczne2008r. I miejsce; Hubert Lutka- ZSM Radom
- XIV Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej 2008r. II miejsce; Hubert Lutka ZSM Radom
- Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo 2008r. VI miejsce; Piotr Zarzyka- ZSM Radom
- XV Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej 2009r. II miejsce; Piotr Zarzyka ZSM Radom
- XIII Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe 2009r. III miejsce; Hubert Lutka ZSM Radom
- XIII Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe 2009r. wyróżnienie; Piotr Zarzyka ZSM Radom
- Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2009r. III miejsce; Jacek Zelga ZSM Radom
- Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2009r. wyróżnienie; Bartosz Sikorski ZSM Radom
- XII Prezentacje Muzyki Akordeonowej "Harmonia Viva" Wrocław 2009r.II miejsce; Piotr Zarzyka- ZSM Radom
- XVI Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej 2010r. II miejsce; Piotr Zarzyka- ZSM Radom

7. ew. awanse zawodowe

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

8  ewentualne funkcje w szkolnictwie i poza nim

Aktywna współpraca z Gminnymi Ośrodkami Kultury w Chlewiskach, Bliżynie i Suchedniowie w charakterze instruktora muzyki.
Kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Sorbin"